Tanulmányi ösztöndíj
Főoldal / JUTTATÁS / Tanulmányi ösztöndíj
Hallgatói juttatások és térítések
 
Juttatások
 
A hallgatói önkormányzat majd az összes olyan juttatási rendszerrel foglalkozik, mely közvetlenül érinti a hallgatókat. Ezek közül a legfontosabbak és legismertebbek a teljesítmény alapú (tanulmányi, kari és egyetemi BME, köztársasági), valamint a rászorultsági alapú ösztöndíjak (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás).
 
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet részt vesz a vonatkozó egyetemi szabályzatok kialakításában, mivel egyetértési jogot gyakorol a Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó rektori utasítások kiadásával. Emellett az EHK dönt a rászorultsági alapú pályázatok, a köztársasági ösztöndíj, valamint az egyetemi BME ösztöndíj pályázatának kiírásáról. A kari hallgatói képviseletek fogadják el a tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit, valamint a kari BME ösztöndíj és a kollégiumi férőhely pályázatok kiírását.
 
Mivel érdemes az EHK-hoz fordulnod?
 
Elsősorban a rendkívüli szociális ösztöndíj, egyetemi BME és a köztársasági ösztöndíj pályázatok beadásával, illetve a rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos fellebbezéssel.
 
Mit fontos figyelemmel követned, mikor számíthatsz a kiírásokra?
 
A rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan, a https://szoc.sc.bme.hu oldalon keresztül zajlik, ezt érdemes rendszeresen meglátogatni.
 
Az ösztöndíjelveket a kari HK-k mindig az előző félév regisztrációs hetéig hirdetik meg szokásos csatornáikon.
 
A köztársasági ösztöndíj pályázat mindig a tavaszi félév végén, a kari és egyetemi BME ösztöndíjak minden félévben, általában a félévek első felében kerülnek meghirdetésre, a szokásos csatornákon (faliújságok, kari HK/EHK honlapja).
 
Bármilyen juttatásban is részesülsz, a kifizetések mindig a rögzített, havi rendszerességű időpontokban történnek meg. Egy félévre öt rendszeres kifizetés jut, ezek aktuális dátumáról a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján szerezhetsz mindig tudomást, a félévek kezdetétől.
 
 
Térítések
 
Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiemelt figyelmet szentel a hallgatók által fizetendő díjak rendszerének is, ezek szabályzati hátterének kialakításában aktív részt vállal.
 
Hallgató által fizetendő díjtétel alapvetően három fajta létezik:
 
  •         melyeket (a speciális szempontok szerint mentesülők kivételével) mindenkienk kötelező befizetni: ilyenek a költségtérítés illetve a képzési hozzájárulás; 
  •         melyeket akkor kell fizetni, ha a hallgató valamit elmulaszt, vagy későn teljesít (különeljárási díjak);
  •         valamint azok, melyeket a hallgató szabad választása alapján igénybe vett szolgáltatásokért kell fizetni.
 
Utóbbi kettőről táblázatos összefoglaló található a 17/2007. rektori utasítában, melyről – hasonlóan az összes juttatási és térítési szabályozáshoz – magyarázatokkal ellátott kivonat található a Támpont honlapján.