GY.I.K.
BME EHK / ESZB / PÁLYÁZATOK / GY.I.K.

Gyakran ismételt kérdések a szociális ösztöndíjakkal kapcsolatban

Alapfogalmakkal kapcsolatos kérdések

Ki számít öneltartónak?

Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Ki számít eltartottnak?

Eltartottnak, ezen belül tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig még nem töltötte be a 25. életévét, és még nem iskoláskorú gyermek, vagy nappali munkarendű köznevelésben vesz részt, vagy felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt. Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy ápolási díjat folyósítanak utána, vagy aki gyámság/gondnokság alatt áll.

Ki számít eltartónak?

Eltartónak minősül az öneltartó, a családfenntartó személy és minden a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

A pályázás menetével kapcsolatos kérdések

Hány ponttól érdemes pályáznom szociális támogatásra?

A pályázat során nem határozunk meg minimum értéket, a határt a jelentkezett hallgatók pontszáma befolyásolja.

Mi alapján tudom kiszámolni, hogy hány pontom lesz?

A pontozási rendszert a TJSZ 3. számú melléklete tartalmazza, amit megtalálsz a "Szabályzatok" fül "TJSZ" menüpontjában.

Milyen esetben vagyok jogosult Rendszeres szociális ösztöndíjra?

Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az a teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy aki tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg, és az adott szakon megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne állami ösztöndíjas képzésben való részvételre.

Milyen esetben pályázhatok Alaptámogatásra?

Alaptámogatásra akkor vagy jogosult, ha az adott képzésen az első aktív félévedet kezded meg államilag finanszírozott képzésben, eléred az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum ponthatárt, és a pályázatod alapján valamely rászorultsági csoportba tartozol. Az alaptámogatás egy tanulmányi félévre megítélt, pályázat útján elnyerhető, egyszeri juttatás.

Nem tudom leadni a pályázatomat. Ilyenkor mi a teendő?

Mindenképpen jelezd a referensednek a problémát, és ha nem tudjuk azt megoldani, akkor 
e-mailben lesz lehetőséged a pályázás lefolytatására.

Hogyan történik a pályázatom bírálása?

A pályázati időszakot követheti egy zárt bírálási időszak, ahol a pályázatodat előbírálják. Ezt követően következik az az időszak, amikor a kari referens által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat be kell mutatnod, valamint ekkor készül el a pontszámodat igazoló adatlap. Abban az esetben is jelentkezz időpontra, ha még esetleg nem bírálták elő a pályázatod.

A pályázatomat nem helyesen bírálták el. Kinek kell ezt jeleznem?

Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a bírálódnak. A személyes bemutatási időszak végéig jelezheted ezt a kari szociális referensednek. Az előzetes eredmények kihirdetését követően lehetőséged van az ESZB-nél felszólalni. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, a jogorvoslati kérelem leadásával, melyet elsőfokon az ESZB bírál el, másodfokon pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz van lehetőséged fordulni.

Nem sikerült határidőre beszereznem minden igazolást. Leadhatom így is a pályázatomat?

Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a karod szociális referensével, ő tud tájékoztatást adni Neked, hogy pontosan mi az igazolások pótlásának a menete.

Szociális alapon adtam le igénylést kollégiumi férőhelyre a kollégiumi honlapon (kefir.bme.hu). Ez elegendő, vagy ide is fel kell töltenem az igazolásokat?

A kollégiumi oldalon a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, a megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned és fel kell töltened a Neptun kérvény mellékleteként. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezd el beszerezni az igazolásokat.

Milyen iratokat szükséges személyes bemutatásra magammal vinnem?

Mindent, amit feltöltöttél a pályázatodhoz - az Igazoláslistában fel van tüntetve, mely igazolásokból kell eredeti, illetve másolat -, valamint a személyazonosságot igazoló arcképes igazolvány és a lakcímkártya bemutatása is szükséges.

Milyen esetben pályázhatok Rendkívüli szociális ösztöndíjra?

A Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor pályázhatsz, ha a szociális helyzeted váratlanul megváltozik. (Ilyen esetek például: saját gyermek születése, pályázóval egy háztartásban élő szülő halála, váratlanul bekövetkezett egészségügyi körülmények romlása.) Az ösztöndíj egyszeri juttatást jelent, de egy félévben egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben az események nem állnak ok-okozati összefüggésben. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat az ESZB bírálja el.

Önköltséges hallgatóként is pályázhatok Rendkívüli szociális ösztöndíjra?

Igen. Esetedben az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázat leadása szükséges.

Igazolásokkal kapcsolatos kérdések

Hogyan tudom igazolni a lakcímem?

A lakcímet lakcímkártyáról szóló nyilatkozattal tudod igazolni. Ez egy két tanú által hitelesített nyilatkozat, melyen szerepel a neved, édesanyád neve, születési dátumod, állandó lakhelyed, az állandó lakhelyed bejelentési ideje, valamint a tartózkodási helyed. A nyilatkozat benyújtásán felül a személyes bemutatás során a lakcímkártyád bemutatása is szükséges.

Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki évek óta nem lakik velünk. Ilyenkor ő a háztartás részét képezi?

Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki valójában nem tagja a háztartásnak (pl.: külföldre költözött testvér), akkor erről a tényről szükséges közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, a 2020. december 31. napjához képest 2 évnél nem régebbi nyilatkozat leadása és bemutatása. Indokolt esetben a bíráló környezettanulmányt kérhet a lakcím szerinti háztartásról. Erről az Igazoláslista 4.4-es pontja rendelkezik.

Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson csak az ott élő személyek száma van feltüntetve, ez az igazolás elfogadható?

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyájáról szóló nyilatkozatot, valamint személyes bemutatás során a lakcímkártyák lakcímet tartalmazó oldalairól másolat bemutatása szükséges.

Szüleim külön élnek, kell erről hoznom külön igazolást, vagy elegendő, hogy az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson egyikük nem szerepel?

Igen, elegendő, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét.

Ikerházban élünk, de az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson mindkét háztartás szerepel. Szükséges külön igazolnom ennek tényét?

Igen, szükséges ennek tényéről a helyi önkormányzatodtól egy igazolást beszerezned.

Az időszak közben megváltoztak valamilyen körülmények. Ilyenkor a változás előtt és utáni körülményeket is le kell igazolom?

Igen.

Szüleim jelenleg válófélben vannak, de még nem született erről bírósági végzés. Ilyen esetben a velünk élő szülő egyedül nevelő szülőnek számít?

Amennyiben már nem egy háztartásban élnek, abban az esetben igen.

A pályázat által vizsgált időszakban az egyik eltartóm munkahelyet váltott és az előző munkáltató nem állít már ki munkáltatói igazolást. Ilyenkor mi a teendő?

Az előző munkáltatójának is kötelessége kiállítani erről igazolást. Abban az esetben, ha a munkabér átutalással került jóváírásra, a megfelelő hónapokról szóló bankszámlakivonatot is elfogadjuk.

Az egyik eltartóm az időszak közben váltott munkahelyet, és a kettő között egy hétig nem volt munkaviszonya. Ebben az esetben is kellenek az álláskeresős papírok?

Igen, a Járási Hivatal igazolása a (nem) regisztrált álláskeresésről, és legalább az érintett hónapról szóló bankszámlakivonat, amennyiben nem volt álláskeresőként regisztrálva.

A NAV akkor is állít ki jövedelemigazolást, ha az elmúlt időszakban nem volt keresete az igénylőnek?

Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolás kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

A háztartásom egyik tagja külföldön dolgozik. Az ő igazolásaiból is szükséges eredetit bemutatnom?

Igen, szükséges.

Az állandó lakcímem nem Magyarországon található, ezért nem tudok olyan igazolásokat bemutatni, mint amit az útmutató kér. Mi a teendő?

Ebben az esetben fordulj bizalommal a kari szociális referensedhez és egyeztesd vele a részleteket.

Az éves nyugdíjelszámoló papírt elvesztettük, de a nyugdíj bankszámlára érkezik. Ilyen esetben elfogadható bankszámlakivonat?

Igen, elfogadható.

A munkáltatói igazolás nem a megfelelő időszak nettó jövedelmeit tartalmazza, újat kell kérnem?

Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

A NAV által kiállított igazolás nem 2021. január 1. utáni keltezésű, elfogadható ettől az igazolás?

A NAV által kiállított igazolásnak nem kell 2021. január 1. utáni keltezésűnek lennie, ezért igen, elfogadható.

Lejárt a személyi igazolványom. Az ideiglenes személyi elfogadható?

Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az Igazoláslista 4.1-es bekezdésében foglaltakkal.

Megváltozott az állandó lakcímem, de még nem állítottak ki új lakcímkártyát. A köztes időszakban elfogadható az ideiglenes?

Természetesen igen.

Külföldről szereztem be az igazolásaimat, szükséges annak lefordítása?

A nem magyar nyelvű igazolásokról minden esetben szükséges fordítást is feltöltened. Nem szükséges azonban hivatalosnak lennie, te magad is írhatod a fordítást.

Albérletben élek, de nem kötöttünk albérleti szerződést. Ilyen esetben mi a teendő?

Ebben az esetben két tanú által hitelesített nyilatkozat is megfelelő, melyet szükséges aláíratnod a főbérlővel is.

A bankszámlakivonataink nincsenek meg, így nem tudom csatolni. Elfogadható így a pályázatom?

Amennyiben az útmutató úgy rendelkezik, hogy szükséges bemutatnod ezt az igazolást, úgy a banktól kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról. Enélkül nem fogadható el a pályázatod.

A bankszámlakivonaton szerepelnek a kiadások is, melyeket nem szeretném, ha a bíráló látna. Kitakarhatom ezeket?

Igen, kitakarhatod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel terhelés.

A családi pótlékot igazolhatom bankszámlakivonattal?

Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Őstermelői és gazdasági érdekeltségről szóló adatlapot hol találom?

Ezeket az adatlapokat az ESZB honlapján a "Pályázatok" fül "Dokumentumok" menüpontjában találod.

Őstermelői tevékenységet nem folytattunk, ezért nincsenek betétlapjaink. Érvényes ezek nélkül a pályázatom?

Igen, érvényes, amennyiben az őstermelői igazolványon szerepel, hogy nem váltottatok ki betétlapot a kért évekre.

Nem regisztrált álláskereső milyen igazolás kérhet?

Nem regisztrált álláskereső a Járási Hivataltól kérheti ezen tény igazolását.

Járványhelyzet kapcsán felmerülő kérdések

Ha a járványhelyzet miatt egy igazolás beszerzésekor mindenképpen időpontfoglalás szükséges a hivatalnál, és az időpontok a hiánypótlási határidőn túl is be vannak telve, mit tehetek? Hogyan tudom beszerezni az igazolást és hogyan tudom leadni a pályázatomat?

Mindenképp add le a pályázatodat, még akkor is, ha az egyelőre hiányos. Illetve fordulj a kari szociális referensedhez, aki felé tudod jelezni a problémát, keresünk rá megoldást!

Az iskolában/egyetemen a tanulmányi osztály nem működik, csak e-mailben tudnak igazolást küldeni. Mit tehetek?

Mindenképp keresd fel a kari referenst a problémával. Az igazolás elfogadható lesz ilyen formában is, azonban szükséges lesz hozzá egy nyilatkozat feltöltése, amelynek részleteiről ő tud tájékoztatást adni neked.

Hatósági karanténba kerültem, ami miatt nem tudok megjelenni a személyes bemutatáson. Mit tehetek?

Mindenképp keresd fel a kari referensed a problémával. Lehetőséged van meghatalmazni valakit, aki a szociális pályázatod ügyében helyetted eljár. Ebben az esetben a meghatalmazott személynek a bemutatáson le kell adnia egy általad, két tanú és a meghatalmazott személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben felhatalmazod.