GY.I.K.
BME EHK / ESZB / PÁLYÁZATOK / GY.I.K.

Gyakran ismételt kérdések a szociális ösztöndíjakkal kapcsolatban, kategóriákra bontva;
1. Pályázás menete
2. Személyes bemutatás
3. Alapfogalmak
4. Igazolások
5. Kitakarások
6. Speciális esetek

1. Pályázás menetével kapcsolatos kérdések

Hány ponttól érdemes pályáznom szociális támogatásra?
A pályázat során előre nem határozunk meg minimum értéket, a határt a jelentkezett hallgatók pontszáma befolyásolja, az elmúlt időszakokban a minimum ponthatár érteke 14 és 16 pont között változott.

Mi alapján tudom kiszámolni, hogy hány pontom lesz?
A Térítési és Juttatási Szabályzat 3. mellékletében megtalálható a Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok pontrendszere, mely alapján nagyjából ki lehet számolni a végleges pontokat. Ezenkívül segíthet a MŰEPER Dokumentumok menüpontja alatt található pontszámítós excel, melynek segítségével gyorsan kalkulálható egy becsült pontszám. Az esetleges eltéréseket a jövedelmek beszámító és nem beszámító kategóriába sorolása okozza szinte minden esetben. Ezekről a kari szociális referenssel egyeztethetsz.

Ki jogosult Rendszeres szociális ösztöndíjra?
Rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult az a teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy aki tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg, és az adott szakon megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne állami ösztöndíjas képzésben való részvételre.

Ki jogosult Alaptámogatásra? Külön le kell adni rá pályázatot?
Alaptámogatásra az a személy jogosult, aki az adott képzésen az első aktív félévét kezdte meg, államilag finanszírozott képzésben, elérte az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum ponthatárt, és a pályázata alapján valamely rászorultsági csoportba tartozik. Az Alaptámogatás egy tanulmányi félévre megítélt, pályázat útján elnyerhető, egyszeri juttatás. Nem kell külön leadni a pályázatot, ugyanis automatikusan megítélésre kerül a Rendszeres szociális ösztöndíj sikeres pályázása során.

Hogyan történik a pályázatom bírálása?
A pályázatod az elektronikus leadás után beérkezik a bírálókhoz, akik előbírálják azt. Az esetleges hiányosságokról értesítést kapsz, és újból lehetőséged van a felületen igazolásokat feltölteni. Legalább egy alkalommal mindenkinek lehetősége van hiánypótlásra, ám, ha időben leadod a pályázatot, akkor többször is kaphatsz róla visszajelzést a bírálóktól, hogy minden hiányoságot javítani tudj. Az elektronikus bírálási időszak végénkövetkezik a személyes bemutatási időszak, amikor a kari referens által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat be kell mutatnod. Ha hiánytalan a személyes bemutatás, akkor a pályázatod itt kerül "Elbírált, hiánytalan", azaz lezárt státuszba.

A pályázatomat nem helyesen bírálták el. Kinek kell ezt jeleznem?
Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a kari referensnek, legkésőbb a személyes bemutatási időszak végéig. Az előzetes eredmények kihirdetését követően lehetőséged van az ESZB-nél felszólalni. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, a jogorvoslati kérelem leadásával, melyet elsőfokon az ESZB bírál el, másodfokon pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz van lehetőséged fordulni.

Nem sikerült határidőre beszereznem minden igazolást. Leadhatom így is a pályázatomat?
Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a kari szociális referenssel, ő tud tájékoztatást adni Neked, hogy pontosan mi az igazolások pótlásának a menete és hogy van-e lehetőséged erre.

Szociális alapon adtam le igénylést kollégiumi férőhelyre a kollégiumi honlapon (kefir.bme.hu). Ez elegendő, vagy ide is fel kell töltenem az igazolásokat?
A kollégiumi oldalon a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, a megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned és fel kell töltened a MŰEPER felületére a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázathoz, és leadnod azt. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezdd el beszerezni az igazolásokat.

Milyen esetben pályázhatok Rendkívüli szociális ösztöndíjra?
A Rendkívüli szociális ösztöndíjra akkor pályázhatsz, ha a szociális helyzeted váratlanul megváltozik. (Ilyen esetek például: saját gyermek születése, pályázóval egy háztartásban élő szülő halála, váratlanul bekövetkezett egészségügyi körülmények romlása, jelentős jövedelemkiesés.) Az ösztöndíj egyszeri juttatást jelent, de egy félévben egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben az események nem állnak ok-okozati összefüggésben. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat az ESZB bírálja el.

Önköltséges hallgatóként is pályázhatok Rendkívüli szociális ösztöndíjra?
Igen. Esetedben az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázat leadása szükséges.

Őstermelői és gazdasági érdekeltségről szóló adatlapot hol találom?

Ezeket az adatlapokat a MŰEPER felületéről lehet a vállalkozáshoz/őstermeléshez kapcsolódó mezők kitöltése után legenerálni, és ezt a dokumentumot kell majd aláírva, két tanúval hitelesítve visszatölteni.

2. Személyes bemutatás

Milyen iratokat szükséges személyes bemutatásra magammal vinnem?
Ha külön nem jeleztek feléd mást a bírálók, akkor a bankszámlakivonatok kivételével mindent, amit feltöltöttél a pályázatodhoz - az Igazoláslistában fel van tüntetve, mely igazolásokból kell eredeti, illetve másolat -, valamint a személyazonosságot igazoló arcképes igazolvány és a lakcímkártya bemutatása is szükséges. A Térítési és Juttatási Szabályzatban nagyon részletesen le van írva, hogy milyen papírt kell bevinni, eredetiben vagy másolatban. Fontos, hogy minden esetben a teljes dokumentumok bemutatása szükséges, nem a kitakart formátumoké.

Lejárt a személyi igazolványom, az ideiglenes személyi elfogadható?
Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az Igazoláslistában felsorolt egyéb okmányokkal (pl. útlevél, 2001 után kiállított NEK diákigazolvány).

Megváltozott az állandó lakcímem, de még nem állították ki az új kártyát. Köztes időszakban elfogadható az ideiglenes?
Természetesen igen.

Nem tudok menni személyes bemutatásra. Mit tehetek?
Mindenképp keresd fel a kari referensed a problémával. Lehetőséged van meghatalmazni valakit, aki a szociális pályázatod ügyében helyetted eljár. Ebben az esetben a meghatalmazott személynek a bemutatáson le kell adnia egy általad, két tanú és a meghatalmazott személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben felhatalmazod. Emellett szükséges minden, a személyes bemutatás során bemutatandó igazolást és nyilatkozatot felmutatnia, ideértve a lakcímkártya lakcímet igazoló oldalának másolatát.

Nem tudok jelentkezni időpontra a személyes bemutatáshoz, ebben az esetben mit tudok tenni?
Akár valamilyen rendszerhiba is keletkezhetett, a kari referenseddel kell egyeztetned arról, hogy mikor tudsz menni időponton kívül.

3. Alapfogalmakkal kapcsolatos kérdések

Ki számít öneltartónak?
Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Ki számít eltartottnak?
Eltartottnak, ezen belül tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig , (tavaszi félév esetén előző év október 1., az őszi félév esetén azonos év április 1-ig) még nem töltötte be a 25. életévét, és még nem iskoláskorú gyermek, vagy nappali munkarendű köznevelésben vesz részt, vagy felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy nappali munkarendű OKJ képzésben/Szakképesítésben vesz részt. Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy ápolási díjat folyósítanak utána, vagy aki gyámság/gondnokság alatt áll.

Ki számít eltartónak?
Eltartónak minősül az öneltartó, a családfenntartó személy és minden a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Mi az ami nem minősül jövedelemnek öneltartó pályázó esetén?
A Diákhitel, Bursa Hungarica ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, az Alaptámogatás, családi pótlék, az önkormányzat által folyósított szociális ellátások (kivéve, az időskorúak járadéka és az ápolási díj), hátrányos helyzetre tekintettel kapott támogatás, fogyatékossági támogatás.

Mi az ami nem minősül jövedelemnek NEM öneltartó pályázó esetén?
A háztartás tagjai számára folyósított Diákhitel, Bursa Hungarica ösztöndíj, minden felsőoktatási intézménytől kapott a doktorandusz ösztöndíjtól eltérő ösztöndíj, a családi pótlék, az időskorúak járadékán és az ápolási díjon kívüli önkormányzat által folyósított szociális ellátások, hátrányos helyzetre tekintettel kapott támogatás, fogyatékossági támogatás, árvaellátás, valamint a tanuló eltartottak jövedelmei.

Azt is le kell igazolni, ami nem minősül jövedelemnek?
Igen, le kell igazolni minden bejövő összeget.

A rokoni támogatás jövedelemnek minősül?
Igen, a kívülről jövő támogatás és ajándék is beleszámít, ha a háztartáson belül történik az átutalás, akkor az nem számít bele az egy főre jutó jövedelmek közé.

Mi a rendszeres jövedelem?
Legalább 3 egymást követő hónapban keletkezett, különösen a havi rendszerességgel járó munkadíj, az e helyett kifizetett távolléti díj. Nem attól lesz rendszeres az összeg, hogy ugyanazt az összeget utalják ki több hónapon keresztül.

Mi nem számít rendszeres jövedelemnek?
Minden, nem a rendszeres jövedelem kategóriájába tartozó egyszeri utalás. Különösen a jutalom, prémium, 13. havi illetmény.

Ki számít nagycsaládosnak?
Az a hallgató, akinek van legalább két eltartott testvére VAGY három gyereke van, VAGY eltartóin (eltartóján) kívül legalább két, vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, VAGY legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja.

Ki számít családfenntartónak?
Az a hallgató, akinek legalább egy gyermeke van, VAGY aki a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult.

Ki számít halmozottan hátrányos helyzetűnek?
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (2) bekezdése szerinti személy.

Ki számít fogyatékosnak, vagy egészségügyi állapota miatt rászorulónak?
Az a hallgató, aki fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve, aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette vagy legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

Honnan kell mérni a lakhely és egyetem közti távolságot?
A lakcímkártyán feltüntetett településtől, az Egyetem pontos címéig, mely 1111 Budapest, Műegyetem Rakpart 3. A pályázási felület beépített segítséget tartalmaz közvetlenül a kitöltendő mező felett külső hivatkozás formájában.

Hogyan igazolhatom a még tanköteles testvérem jogviszonyát, ha az iskolája nem állít ki neki iskolalátogatási igazolást?

Tanköteles korú tanuló eltartott esetében nem szükséges külön igazolás, elegendő, ha az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson szerepel. 

Hogyan igazolhatom az egyetemista testvérem nappali munkarendű, aktív jogviszonyát, ha az egyetem nem állít ki neki jogviszony-igazolást?

Minden magyarországi egyetem kiállít ilyen igazolást, azonban, ha mégis problémába ütközöl ezzel, akkor fordulj bizalommal a kari referenshez, tőle kaphatsz  pontosabb tájékoztatást az alternatívákról.

4. Igazolásokkal kapcsolatos kérdések

Hogyan tudom igazolni a lakcímem?
A lakcímet lakcímkártyáról szóló nyilatkozattal tudod igazolni. Ez egy két tanú által hitelesített nyilatkozat, melyen szerepel a neved, születési dátumod, állandó lakhelyed, az állandó lakhelyed bejelentési ideje, valamint a tartózkodási helyed. A nyilatkozat benyújtásán felül a személyes bemutatás során a lakcímkártyád lakcímet tartalmazó oldalának bemutatása is szükséges.

Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki évek óta nem lakik velünk. Ilyenkor ő a háztartás részét képezi?
Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki valójában nem tagja a háztartásnak (pl.: külföldre költözött testvér), akkor erről a tényről szükséges közjegyző vagy a helyi önkormányzat jegyzője előtt tett, a 2024. január 1. napjához képest 2 évnél nem régebbi nyilatkozat leadása és bemutatása. Indokolt esetben a bíráló környezettanulmányt kérhet a lakcím szerinti háztartásról.

Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson csak az ott élő személyek száma van feltüntetve, ez az igazolás elfogadható?
Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az igazoláson szereplő összes személy lakcímkártyájáról szóló nyilatkozatot, valamint a személyes bemutatás során a lakcímkártyák lakcímet tartalmazó oldalairól másolat bemutatása is szükséges.

Szüleim külön élnek, kell erről hoznom külön igazolást, vagy elegendő, hogy az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson egyikük nem szerepel?
Igen, elegendő, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét, viszont a gyermektartást le kell igazolni minden esetben a pályázó és testvérei esetében is.

Ikerházban élünk, de az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson mindkét háztartás szerepel. Szükséges külön igazolnom ennek tényét?
Igen, szükséges ennek tényéről a helyi önkormányzatodtól egy igazolás, vagy közjegyző/önkormányzati jegyző által hitelesített nyilatkozat, amely erről a tényről nyilatkozik.

Az időszak közben megváltoztak valamilyen körülmények. Ilyenkor a változás előtt és utáni körülményeket is le kell igazolom?
Igen, minden esetben le kell igazolni a korábbi háztartást is. A változásról mindenképp értesítsd a kari referenst.

Szüleim jelenleg válófélben vannak, de még nem született erről bírósági végzés. Ilyen esetben a velünk élő szülő egyedül nevelő szülőnek számít?
Amennyiben már nem egy háztartásban élnek, abban az esetben igen.

Az egyik eltartóm az időszak közben váltott munkahelyet, és a kettő között egy hónapig nem volt munkaviszonya. Ebben az esetben is kell az álláskeresés igazolása?
Igen, kell, az érintett hónapról.

A NAV akkor is állít ki jövedelemigazolást, ha az elmúlt időszakban nem volt keresete az igénylőnek?
Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolás kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

A háztartásom egyik tagja külföldön dolgozik. Az ő igazolásaiból is szükséges eredetit bemutatnom?
Igen.

Az állandó lakcímem nem Magyarországon található, ezért nem tudok olyan igazolásokat bemutatni, mint amit az útmutató kér. Mi a teendő?
Ebben az esetben fordulj bizalommal a kari szociális referensedhez és egyeztesd vele a részleteket.

A munkáltatói igazolás nem a megfelelő időszak nettó jövedelmeit tartalmazza, újat kell kérnem?
Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

A NAV által kiállított igazolás nem 2024. január 1. utáni keltezésű, elfogadható ettől az igazolás?

A NAV által kiállított igazolásnak nem kell 2024. január 1. utáni keltezésűnek lennie, ezért igen, elfogadható.

Külföldről szereztem be az igazolásaimat, szükséges annak lefordítása?
A nem magyar nyelvű igazolásokról minden esetben szükséges fordítást is feltöltened. Nem szükséges azonban hivatalosnak lennie, te magad is írhatod a fordítást.

Albérletben élek, de nem kötöttünk albérleti szerződést. Ilyen esetben mi a teendő?
Ebben az esetben két tanú által hitelesített nyilatkozat is megfelelő, melyet szükséges aláíratnod a főbérlővel is.

A bankszámlakivonataink nincsenek meg, így nem tudom csatolni. Elfogadható így a pályázatom?
Elektronikus úton vagy a banktól minenképpen kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról. Enélkül nem fogadható el a pályázatod.

A családi pótlékot igazolhatom bankszámlakivonattal?Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Nem regisztrált álláskereső milyen igazolás kérhet?
Nem regisztrált álláskereső is kérhet a Járási Hivataltól igazolást, ebben az esetben ez a tény fog szerepelni az igazoláson.

Túl alacsony a háztartás egy főre jutó jövedelme a rendszer szerint, pedig biztosan magasabb, mint az ellenőrző jövedelem. Mit tegyek ebben az esetben?
A rendszer által számolt adatok alapján a háztartás jövedelme nem éri el a közüzemi és élelmiszerköltségek összegét, tehát elvileg nem tudjátok fedezni ezeket a költségeket. Egyeztess a kari referenseddel milyen más jövedelme van a háztartásnak (baráti/rokoni támogatás, egyszeri jövedelmek, ösztöndjjak), amelyek esetleg nem kerültek feltüntetésre, vagy beszámításra a pályázatban.

Mínusz pont esetén mit tegyek a pályázatommal?
Ha felvezetett adatok alapján jelenleg mínusz pontszámod van, ami nem fog sokat módosulni a hiánypótlás után sem és erről a kari birálókkal is egyeztettél, nem javasolt a pályázás folytatása. Ez sem a kollégiumi felvételibe, sem a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő (mindkét esetben legalább pozitiv pontszámmal kell rendelkezni, a negatív pontszámú pályázat automatikusan érvénytelennek minősül). A kollégiumi felvételi pontszámot nem csökkenti a negatív szociális pontszám.

5. Kitakarásokkal kapcsolatos kérdések

Találok valahol mintát, ami alapján a kitakarásokat elvégezhetem?

Igen, a MŰEPER Dokumetumok menüpontja alatt található a Mintaigazolás kitakarásokkal című segédlet, mely lapján minden igazolást a megfelelő módon ki tudsz takarni.

Hogyan takarjam ki a bankszámlakivontatot?
A bankszámlakivonat kitakarása során csak az ügyfél neve, címe és a jóváírások látszódhatnak, minden egyéb, az ösztöndíj elbírálásához nem szükséges adat, így különösen a bankszámlaszám, ügyfél azonosító, a nyitó- és záróegyenleg, összes terhelés legyen kitakarva úgy, hogy a kitakart tételről egyértelműen megállapítható legyen, hogy valóban terhelés volt (azaz a "-" jelen kívül maga az összeg kitakarása is szükséges), a jóváírások összege és a közlemények kitakarása is szükséges.

A bankszámlakivonaton szerepelnek a kiadások is, melyeket nem szeretném, ha a bíráló látna. Kitakarhatom ezeket?
Igen, a terheléseket ki kell takarnod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel terhelés.

Hogyan takarjam ki az iskolalátogatási igazolást?
A dokumentumon szükséges feltüntetni a személy nevét, születési idejét, állandó lakhelyét, a munkarendet, valamint az adott tanévet, annak hiányában a tanulmányok kezdő, várható végső időpontját a hitelesítő pecsétet és aláírást. Minden további, a pályázat elbírálásához nem szükséges adat kitakarandó, különben az igazolás nem kerül elfogadására.

Miért kell kitakarnom a dokumentumokról az adataimat?
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE szerint a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

6. Speciális helyzetek kapcsán felmerülő kérdések

Az iskolában/egyetemen a tanulmányi osztály nem működik, csak e-mailben tudnak igazolást küldeni. Mit tehetek?
Mindenképp keresd fel a kari referenst a problémával. Az igazolás elfogadható lesz ilyen formában is, azonban szükséges lesz hozzá egy nyilatkozat feltöltése, amelynek részleteiről ő tud tájékoztatást adni neked.

Az állandó lakcímem/háztartásom az ukrajnai háborús helyzetben érintett területen van, emiatt bizonyos hivatalos dokumentumot nem tudok megszerezni. Mit tehetek?
Mindenképp jelezd a problémát a kari referensednek az indokkal együtt. Az ESZB külön határozattal biztosít az adott igazolást helyettesítő másik megoldást számodra.

A háztartásom az ukrajnai háborús helyzetben érintett területen van, emiatt általuk beszerzett igazolásokat nem fogom tudni a személyes bemutatás során eredetiben bemutatni. Mit tehetek?
Mindenképp keresd fel a kari referenst a problémával. Ilyen probléma fennállása esetén eltekintünk az eredeti dokumentum bemutatásától, de ez kizárólag előzetes egyeztetés során megbeszélt megoldás.