Szakmai gyakorlati ösztöndíj
BME EHK / ESZB / PÁLYÁZATOK / Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A pályázat célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása. 

A pályázatra jogosultak köre:
Azon hallgató, aki

  • 2023/2024/1 tanévben teljesítette a szakmai gyakorlatot, és
  • szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti, és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, és
  • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a tartózkodási helye közötti távolság mértéke legalább 10 km. (kollégium, albérlet) és
  • részesült Rendszeres szociális ösztöndíjban a 2023/24/2 félévben, és
  • aki a szakmai gyakorlatának teljesítése során havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének elérő díjazásban részesült.

Tartalmi követelmények és kapcsolódó igazolások

● Az illetékes Dékáni Hivatala által kiállított igazolás, mely igazolja a pályázó egybefüggő szakmai gyakorlatának teljesítését a diploma megszerzéséhez.

● Az illetékes szakmai gyakorlati hely által kiállított igazolás, mely igazolja a pályázó szakmai gyakorlat teljesítésének pontos körülményeit.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj odaítéléséről az Egyetemi Szociális Bizottság dönt.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj havi összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg.

A pályázat alapján ösztöndíj csak a képzési és kimeneti követelményekben rögzített legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatónak, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható.

Pályázat leadási és hiánypótlási határideje:

A pályázat leadási határideje:

2024. április 1. 23:59

A pályázat hiánypótlási határideje:

2024. április 8. 23:59

Végleges eredmény:

2024. április 12.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiteket a szoc@bmeehk.hu e-mail címen tehetitek fel.

Üdvözlettel,
Egyetemi Szociális Bizottság

 Nincs hír a kategóriában