Juttatás

Juttatások

A hallgatói önkormányzat majdnem az összes olyan juttatási rendszerrel foglalkozik, mely közvetlenül érinti a hallgatókat. Ezek közül a legfontosabbak és legismertebbek a teljesítmény alapú (tanulmányi, kari és egyetemi BME, nemzeti felsőoktatási), valamint a rászorultsági alapú ösztöndíjak (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás).

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet részt vesz a vonatkozó egyetemi szabályzatok kialakításában, mivel egyetértési jogot gyakorol a Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó rektori utasítások kiadásával. Emellett az EHK dönt a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, valamint az egyetemi BME ösztöndíj pályázatának kiírásáról. A kari hallgatói képviseletek fogadják el a tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit, valamint a kari és közösségi BME ösztöndíj és a kollégiumi férőhely pályázatok kiírását.

A rászorultsági alapú pályázatok kiírásáról, és a pályázatokról az Egyetemi Szociális Bizottság dönt, melynek tagjai a kari hallgatói képviseletek, illetve az EHK szociális referense.

Mivel érdemes az EHK-hoz fordulnod?

Elsősorban az egyetemi BME és a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatok beadásával kapcsolatban.

Mit fontos figyelemmel követned, mikor számíthatsz a kiírásokra?

A rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan, a https://mueper.bme.hu/ oldalon keresztül zajlik, ezt érdemes rendszeresen meglátogatni.

Az ösztöndíjelveket a kari HK-k mindig az előző félév regisztrációs hetéig hirdetik meg szokásos csatornáikon.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat mindig a tavaszi félév végén, a kari és egyetemi BME ösztöndíjak minden félévben, általában a félévek első felében kerülnek meghirdetésre, a szokásos csatornákon (kari HK/EHK honlapja, Facebook oldala).

Bármilyen juttatásban is részesülsz, a kifizetések mindig a rögzített, havi rendszerességű időpontokban történnek meg. Egy félévre öt rendszeres kifizetés jut, ezek aktuális dátumáról a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján szerezhetsz mindig tudomást, a félévek kezdetétől.

Térítések

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiemelt figyelmet szentel a hallgatók által fizetendő díjak rendszerének is, ezek szabályzati hátterének kialakításában aktív részt vállal.

Hallgató által fizetendő díjtétel alapvetően négy fajta létezik:

  •      melyeket (a speciális szempontok szerint mentesülők kivételével) mindenkinek kötelező befizetni: ilyenek a költségtérítés, illetve a képzési hozzájárulás; 
  •         melyeket akkor kell fizetni, ha a hallgató valamit elmulaszt, vagy későn teljesít (különeljárási díjak);
  •         melyet akkor kell fizetni, ha a hallgató kollégiumban lakik (kollégiumi térítési díj);
  •         valamint azok, melyeket a hallgató szabad választása alapján igénybe vett szolgáltatásokért kell fizetni.

Utóbbi kettőről összefoglaló található a 2/2013. rektori utasításban, melyről – hasonlóan az összes juttatási és térítési szabályozáshoz – magyarázatokkal ellátott kivonat található a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján.


2023. júl. 01.
Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelypályázat - 2023/2024. tanév őszi féléves kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési ...
eebkoli, juttatás, kollégium
2022. márc. 24.
BME-s leszek ösztöndíj pályázati kiírás - 2021/22. tanév
Kiírásra került a BME -s  leszek ösztöndíj, melynek célja azon hallgatók díjazása, akik a 2020/21-es, vagy a 2021/22-es tanévben kezdték tanulmányaikat Egyetemünkön, és  tanulmányi ...
BME-s leszek, juttatás, pályázat
2022. jan. 27.
EHK Közéleti ösztöndíj pályázat 2021. november 26. - 2021. december 31. időszakra vonatkozó eredménye
Kedves Hallgatók! Az alábbiakban található az EHK Közéleti ösztöndíj végleges ereménye. EHK Közéleti ösztöndíj pályázat 2021. november 26. - 2021. december 31. időszakra ...
juttatás
2021. nov. 24.
Kiírásra kerültek az ösztöndíj pályázatok!
Kedves Hallgatók! Az alábbi linken elérhetőek a novemberben meghirdetett ösztöndíj pályázati kiírások: BME "Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázati kiírás Egyetemi BME ...
ehk, juttatás, pályázat
2021. okt. 13.
Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 2021. július 1. - 2021. szeptember 30. időszakra vonatkozó eredménye
2021. július 1. - 2021. szeptember 30. közti időszak: Eredmény  
ehk, juttatás, pályázat
2021. júl. 31.
Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelypályázat - 2021/2022. tanév őszi féléves kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési ...
eebkoli, juttatás, kollégium
1 2 3