Juttatás

Juttatások

A hallgatói önkormányzat majdnem az összes olyan juttatási rendszerrel foglalkozik, mely közvetlenül érinti a hallgatókat. Ezek közül a legfontosabbak és legismertebbek a teljesítmény alapú (tanulmányi, kari és egyetemi BME, köztársasági), valamint a rászorultsági alapú ösztöndíjak (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás).

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet részt vesz a vonatkozó egyetemi szabályzatok kialakításában, mivel egyetértési jogot gyakorol a Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó rektori utasítások kiadásával. Emellett az EHK dönt a köztársasági ösztöndíj, valamint az egyetemi BME ösztöndíj pályázatának kiírásáról. A kari hallgatói képviseletek fogadják el a tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit, valamint a kari és közösségi BME ösztöndíj és a kollégiumi férőhely pályázatok kiírását.

A rászorultsági alapú pályázatok kiírásáról, és a pályázatokról a Szociális Bizottság dönt, melynek tagjai a kari hallgatói képviseletek illetve az EHK szociális referense.

Mivel érdemes az EHK-hoz fordulnod?

Elsősorban az egyetemi BME és a köztársasági ösztöndíj pályázatok beadásával kapcsolatban.

Mit fontos figyelemmel követned, mikor számíthatsz a kiírásokra?

A rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan, a https://szoc.sc.bme.hu oldalon keresztül zajlik, ezt érdemes rendszeresen meglátogatni.

Az ösztöndíjelveket a kari HK-k mindig az előző félév regisztrációs hetéig hirdetik meg szokásos csatornáikon.

A köztársasági ösztöndíj pályázat mindig a tavaszi félév végén, a kari és egyetemi BME ösztöndíjak minden félévben, általában a félévek első felében kerülnek meghirdetésre, a szokásos csatornákon (faliújságok, kari HK/EHK honlapja).

Bármilyen juttatásban is részesülsz, a kifizetések mindig a rögzített, havi rendszerességű időpontokban történnek meg. Egy félévre öt rendszeres kifizetés jut, ezek aktuális dátumáról a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján szerezhetsz mindig tudomást, a félévek kezdetétől.

Térítések

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiemelt figyelmet szentel a hallgatók által fizetendő díjak rendszerének is, ezek szabályzati hátterének kialakításában aktív részt vállal.

Hallgató által fizetendő díjtétel alapvetően három fajta létezik:

  •         melyeket (a speciális szempontok szerint mentesülők kivételével) mindenkinek kötelező befizetni: ilyenek a költségtérítés illetve a képzési hozzájárulás; 
  •         melyeket akkor kell fizetni, ha a hallgató valamit elmulaszt, vagy későn teljesít (különeljárási díjak);
  •         valamint azok, melyeket a hallgató szabad választása alapján igénybe vett szolgáltatásokért kell fizetni.

Utóbbi kettőről összefoglaló található a 2/2013. rektori utasításban, melyről – hasonlóan az összes juttatási és térítési szabályozáshoz – magyarázatokkal ellátott kivonat található a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján.


2020. jan. 15.
Esélyegyenlőségi kollégiumi férőhelypályázat 2019/2020 tavaszi kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési és ...
eebkoli, juttatás, kollégium
2019. máj. 16.
Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja
Az önköltséges hallgatóknak is van lehetőségük Rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázni. Részletek az alábbi cikkben. Rendkívüli szociális ösztöndíj
juttatás
2018. nov. 06.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 2018/19 I. félévre
A pályázat célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.  Pályázati kiírás és pontrendszer Pályázati ...
juttatás, szakgyak
2018. máj. 21.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 2017/18 tavaszi félévre
A pályázat célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.  Pályázati kiírás Pályázati adatlap A ...
juttatás, pályázat, szakgyak
2017. nov. 08.
Év végi tudnivalók a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésről
Kedves Hallgatók! Az év végéhez közeledve szeretnénk tájékozatatni Titeket, hogy a 2017/2018. tanév őszi félévben csak akkor kerülhet kifizetésre számotokra rendkívüli szociális ...
juttatás
2016. márc. 12.
Egyetemi BME Ösztöndíj Pályázat
Kedves Hallgatók! Kiírásra került az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat a tavaszi félévre! A pályázati adatlapot 2016. március 3. 23:59-ig lehet feltölteni az ebme.bme.hu oldalon. A ...
ebme pályázat, juttatás
1