Juttatás

Juttatások

A hallgatói önkormányzat majdnem az összes olyan juttatási rendszerrel foglalkozik, mely közvetlenül érinti a hallgatókat. Ezek közül a legfontosabbak és legismertebbek a teljesítmény alapú (tanulmányi, kari és egyetemi BME, köztársasági), valamint a rászorultsági alapú ösztöndíjak (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás).

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet részt vesz a vonatkozó egyetemi szabályzatok kialakításában, mivel egyetértési jogot gyakorol a Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó rektori utasítások kiadásával. Emellett az EHK dönt a köztársasági ösztöndíj, valamint az egyetemi BME ösztöndíj pályázatának kiírásáról. A kari hallgatói képviseletek fogadják el a tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit, valamint a kari és közösségi BME ösztöndíj és a kollégiumi férőhely pályázatok kiírását.

A rászorultsági alapú pályázatok kiírásáról, és a pályázatokról a Szociális Bizottság dönt, melynek tagjai a kari hallgatói képviseletek illetve az EHK szociális referense.

Mivel érdemes az EHK-hoz fordulnod?

Elsősorban az egyetemi BME és a köztársasági ösztöndíj pályázatok beadásával kapcsolatban.

Mit fontos figyelemmel követned, mikor számíthatsz a kiírásokra?

A rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan, a https://szoc.sc.bme.hu oldalon keresztül zajlik, ezt érdemes rendszeresen meglátogatni.

Az ösztöndíjelveket a kari HK-k mindig az előző félév regisztrációs hetéig hirdetik meg szokásos csatornáikon.

A köztársasági ösztöndíj pályázat mindig a tavaszi félév végén, a kari és egyetemi BME ösztöndíjak minden félévben, általában a félévek első felében kerülnek meghirdetésre, a szokásos csatornákon (faliújságok, kari HK/EHK honlapja).

Bármilyen juttatásban is részesülsz, a kifizetések mindig a rögzített, havi rendszerességű időpontokban történnek meg. Egy félévre öt rendszeres kifizetés jut, ezek aktuális dátumáról a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján szerezhetsz mindig tudomást, a félévek kezdetétől.

Térítések

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiemelt figyelmet szentel a hallgatók által fizetendő díjak rendszerének is, ezek szabályzati hátterének kialakításában aktív részt vállal.

Hallgató által fizetendő díjtétel alapvetően három fajta létezik:

  •         melyeket (a speciális szempontok szerint mentesülők kivételével) mindenkinek kötelező befizetni: ilyenek a költségtérítés illetve a képzési hozzájárulás; 
  •         melyeket akkor kell fizetni, ha a hallgató valamit elmulaszt, vagy későn teljesít (különeljárási díjak);
  •         valamint azok, melyeket a hallgató szabad választása alapján igénybe vett szolgáltatásokért kell fizetni.

Utóbbi kettőről összefoglaló található a 2/2013. rektori utasításban, melyről – hasonlóan az összes juttatási és térítési szabályozáshoz – magyarázatokkal ellátott kivonat található a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján.


2021. nov. 24.
Kiírásra kerültek az ösztöndíj pályázatok!
Kedves Hallgatók! Az alábbi linken elérhetőek a novemberben meghirdetett ösztöndíj pályázati kiírások: BME "Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázati kiírás Egyetemi BME ...
ehk, juttatás, pályázat
2021. okt. 13.
Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 2021. július 1. - 2021. szeptember 30. időszakra vonatkozó eredménye
2021. július 1. - 2021. szeptember 30. közti időszak: Eredmény  
ehk, juttatás, pályázat
2021. júl. 31.
Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelypályázat - 2021/2022. tanév őszi féléves kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési ...
eebkoli, juttatás, kollégium
2021. febr. 18.
Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelypályázat - 2020/2021. tanév tavaszi féléves kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési ...
eebkoli, juttatás, kollégium
2020. okt. 12.
Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 2020. szeptember 1. - 2020 szeptember 30. időszakra vonatkozó eredménye
2020. szeptember 1. - 2020. szeptember 30. közti időszak: Eredmény  
ehk, juttatás, pályázat
2020. szept. 15.
Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 2020. június 1. - 2020 augusztus 31. időszakra vonatkozó eredménye
2020. június 1. - 2020. augusztus 31. közti időszak: Eredmény
ehk, juttatás, pályázat
1 2 3