Hallgatói juttatások és térítések

Juttatások

A hallgatói önkormányzat majdnem az összes olyan juttatási rendszerrel foglalkozik, mely közvetlenül érinti a hallgatókat. Ezek közül a legfontosabbak és legismertebbek a teljesítmény alapú (tanulmányi, kari és egyetemi BME, köztársasági), valamint a rászorultsági alapú ösztöndíjak (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás).

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet részt vesz a vonatkozó egyetemi szabályzatok kialakításában, mivel egyetértési jogot gyakorol a Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó rektori utasítások kiadásával. Emellett az EHK dönt a köztársasági ösztöndíj, valamint az egyetemi BME ösztöndíj pályázatának kiírásáról. A kari hallgatói képviseletek fogadják el a tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit, valamint a kari és közösségi BME ösztöndíj és a kollégiumi férőhely pályázatok kiírását.

A rászorultsági alapú pályázatok kiírásáról, és a pályázatokról a Szociális Bizottság dönt, melynek tagjai a kari hallgatói képviseletek illetve az EHK szociális referense.

Mivel érdemes az EHK-hoz fordulnod?

Elsősorban az egyetemi BME és a köztársasági ösztöndíj pályázatok beadásával kapcsolatban.

Mit fontos figyelemmel követned, mikor számíthatsz a kiírásokra?

A rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan, a https://szoc.sc.bme.hu oldalon keresztül zajlik, ezt érdemes rendszeresen meglátogatni.

Az ösztöndíjelveket a kari HK-k mindig az előző félév regisztrációs hetéig hirdetik meg szokásos csatornáikon.

A köztársasági ösztöndíj pályázat mindig a tavaszi félév végén, a kari és egyetemi BME ösztöndíjak minden félévben, általában a félévek első felében kerülnek meghirdetésre, a szokásos csatornákon (faliújságok, kari HK/EHK honlapja).

Bármilyen juttatásban is részesülsz, a kifizetések mindig a rögzített, havi rendszerességű időpontokban történnek meg. Egy félévre öt rendszeres kifizetés jut, ezek aktuális dátumáról a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján szerezhetsz mindig tudomást, a félévek kezdetétől.

Térítések

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiemelt figyelmet szentel a hallgatók által fizetendő díjak rendszerének is, ezek szabályzati hátterének kialakításában aktív részt vállal.

Hallgató által fizetendő díjtétel alapvetően három fajta létezik:

  •         melyeket (a speciális szempontok szerint mentesülők kivételével) mindenkinek kötelező befizetni: ilyenek a költségtérítés illetve a képzési hozzájárulás; 
  •         melyeket akkor kell fizetni, ha a hallgató valamit elmulaszt, vagy későn teljesít (különeljárási díjak);
  •         valamint azok, melyeket a hallgató szabad választása alapján igénybe vett szolgáltatásokért kell fizetni.

Utóbbi kettőről összefoglaló található a 2/2013. rektori utasításban, melyről – hasonlóan az összes juttatási és térítési szabályozáshoz – magyarázatokkal ellátott kivonat található a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján.


2018. nov. 06.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 2018/19 I. félévre
A pályázat célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.  Pályázati kiírás és pontrendszer Pályázati ...
juttatás, szakgyak
2018. máj. 21.
Szakmai gyakorlati ösztöndíj 2017/18 tavaszi félévre
A pályázat célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.  Pályázati kiírás Pályázati adatlap A ...
juttatás, pályázat, szakgyak
2017. nov. 08.
Év végi tudnivalók a rendkívüli szociális ösztöndíj igénylésről
Kedves Hallgatók! Az év végéhez közeledve szeretnénk tájékozatatni Titeket, hogy a 2017/2018. tanév őszi félévben csak akkor kerülhet kifizetésre számotokra rendkívüli szociális ...
juttatás
2016. márc. 12.
Egyetemi BME Ösztöndíj Pályázat
Kedves Hallgatók! Kiírásra került az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat a tavaszi félévre! A pályázati adatlapot 2016. március 3. 23:59-ig lehet feltölteni az ebme.bme.hu oldalon. A ...
ebme pályázat, juttatás
2016. febr. 02.
Térítési és Juttatási Szabályzat változás
Kedves Hallgatók! A 2015. december 21-én megtartott Szenátusi ülés napirendi pontjai között szerepelt a BME Térítési és Juttatási Szabályzat módosításának javaslata. A Szabályzatban ...
juttatás, szabályzatok
1