Juttatás

Juttatások

A hallgatói önkormányzat majdnem az összes olyan juttatási rendszerrel foglalkozik, mely közvetlenül érinti a hallgatókat. Ezek közül a legfontosabbak és legismertebbek a teljesítmény alapú (tanulmányi, kari és egyetemi BME, köztársasági), valamint a rászorultsági alapú ösztöndíjak (rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj, alaptámogatás).

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet részt vesz a vonatkozó egyetemi szabályzatok kialakításában, mivel egyetértési jogot gyakorol a Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint a hozzá kapcsolódó rektori utasítások kiadásával. Emellett az EHK dönt a köztársasági ösztöndíj, valamint az egyetemi BME ösztöndíj pályázatának kiírásáról. A kari hallgatói képviseletek fogadják el a tanulmányi ösztöndíj elosztási elveit, valamint a kari és közösségi BME ösztöndíj és a kollégiumi férőhely pályázatok kiírását.

A rászorultsági alapú pályázatok kiírásáról, és a pályázatokról a Szociális Bizottság dönt, melynek tagjai a kari hallgatói képviseletek illetve az EHK szociális referense.

Mivel érdemes az EHK-hoz fordulnod?

Elsősorban az egyetemi BME és a köztársasági ösztöndíj pályázatok beadásával kapcsolatban.

Mit fontos figyelemmel követned, mikor számíthatsz a kiírásokra?

A rászorultsági alapú ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyintézés elektronikusan, a https://szoc.sc.bme.hu oldalon keresztül zajlik, ezt érdemes rendszeresen meglátogatni.

Az ösztöndíjelveket a kari HK-k mindig az előző félév regisztrációs hetéig hirdetik meg szokásos csatornáikon.

A köztársasági ösztöndíj pályázat mindig a tavaszi félév végén, a kari és egyetemi BME ösztöndíjak minden félévben, általában a félévek első felében kerülnek meghirdetésre, a szokásos csatornákon (faliújságok, kari HK/EHK honlapja).

Bármilyen juttatásban is részesülsz, a kifizetések mindig a rögzített, havi rendszerességű időpontokban történnek meg. Egy félévre öt rendszeres kifizetés jut, ezek aktuális dátumáról a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján szerezhetsz mindig tudomást, a félévek kezdetétől.

Térítések

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kiemelt figyelmet szentel a hallgatók által fizetendő díjak rendszerének is, ezek szabályzati hátterének kialakításában aktív részt vállal.

Hallgató által fizetendő díjtétel alapvetően három fajta létezik:

  •         melyeket (a speciális szempontok szerint mentesülők kivételével) mindenkinek kötelező befizetni: ilyenek a költségtérítés illetve a képzési hozzájárulás; 
  •         melyeket akkor kell fizetni, ha a hallgató valamit elmulaszt, vagy későn teljesít (különeljárási díjak);
  •         valamint azok, melyeket a hallgató szabad választása alapján igénybe vett szolgáltatásokért kell fizetni.

Utóbbi kettőről összefoglaló található a 2/2013. rektori utasításban, melyről – hasonlóan az összes juttatási és térítési szabályozáshoz – magyarázatokkal ellátott kivonat található a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság honlapján.


2021. febr. 18.
Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelypályázat - 2020/2021. tanév tavaszi féléves kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési ...
eebkoli, juttatás, kollégium
2020. okt. 12.
Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 2020. szeptember 1. - 2020 szeptember 30. időszakra vonatkozó eredménye
2020. szeptember 1. - 2020. szeptember 30. közti időszak: Eredmény  
ehk, juttatás, pályázat
2020. szept. 15.
Egyetemi Hallgatói Képviselet Ösztöndíj 2020. június 1. - 2020 augusztus 31. időszakra vonatkozó eredménye
2020. június 1. - 2020. augusztus 31. közti időszak: Eredmény
ehk, juttatás, pályázat
2020. aug. 23.
Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat leadása a távolsági oktatás ideje alatt
Kedves Hallgatótársak! A jelenlegi helyzet miatt sokan kerültünk váratlan helyzetbe, ezért fontos, hogy tudjátok, hogy a Rendkívüli szociális ösztöndíjra elektronikus úton jelenleg is ...
juttatás, pályázat
2020. jan. 15.
Esélyegyenlőségi kollégiumi férőhelypályázat 2019/2020 tavaszi kiírás
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsága (továbbiakban: HEB) kollégiumi férőhelypályázatot hirdet a Térítési és ...
eebkoli, juttatás, kollégium
2019. máj. 16.
Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja
Az önköltséges hallgatóknak is van lehetőségük Rendkívüli szociális ösztöndíjra pályázni. Részletek az alábbi cikkben. Rendkívüli szociális ösztöndíj
juttatás
1 2