MŰHAL
Főoldal / SZERVEZET / MŰHAL

MŰEGYETEMI HALLGATÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

A Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány 1992 óta azzal a közérdekű céllal működik, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak szakmai, kulturális és egyéb közösségi tevékenységét támogassa. Fontos feladatunknak tekintjük továbbá a műegyetemi öregdiákok egyetemhez fűződő kapcsolatának kialakítását, megerősítését.

SZOLGÁLTATÁSAINK

A szakmai utak, a tudományos rendezvények és konferenciák legtöbb a hallgató számára csak támogatás igénybevételével érhetők el. Az Alapítvány pályázatok segítségével lehetőséget nyújt arra, hogy a tehetséges hallgatók szakmai ismereteiket növelhessék, előadókészségüket javíthassák, és gyakorolhassák az idegen nyelvet. A külföldi szakmai utazásokhoz támogatásra utazási pályázat keretein belül lehet pályázni. 

Az Alapítvány kiemelt feladata a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók, a leszakadó térségekből érkezők és a mozgássérültek anyagi támogatása, melyek igénybevételére rendszeresen kiírt pályázatunk útján van lehetősége a rászorulóknak. Az Alapítvány a Műegyetem fogyatékkal élő hallgatói számára esélyegyenlőségi pályázatot ír ki, melyen keresztül az érintett hallgatók támogatáshoz juthatnak. 

A szakmai vagy közéletben aktív szerepet vállaló hallgatók számára az Alapítvány pályázati úton lehetőséget biztosít arra, hogy munkájuk elismeréseként ösztöndíjban részesüljenek.

A BME Öregdiák Szervezet 1999-es létrejötte óta az Alapítvány anyagi támogatással járul hozzá ahhoz, hogy az egyetem egykori hallgatói szervezett körülmények között találkozhassanak régi hallgatótársaikkal, informálódjanak az egyetem híreiről, továbbá az öregdiákoknak szóló programokon keresztül kapcsolatban maradjanak az Alma Materrel.

Az Alapítvány kuratóriuma ellenőrzi az önszerveződő hallgatói csoportok rendelkezésére bocsátott pénzeszközök rendeltetésszerű, szabályos felhasználását, valamint a korábban kitűzött célok megvalósulását.

Fenti céljaink, elképzeléseink Egyetemünkhöz méltó megvalósításához az Ön támogatására is számítunk.

Kérjük, hogy befizetett adójának 1 %-át a közhasznúan működő Műegyetemi Hallgatókért Alapítvány számára ajánlja fel.

Adószámunk: 18036754-2-43

Elérhetőség: info@muhal.hu