Tanulmányi Tanácsadás
Főoldal / OKTATÁS / Tanulmányi Tanácsadás

Különeljárási díjakról szóló tájákoztató:

Tájékoztató

A TVSz-el kapcsolatos kisokosok:

Jelen kisokosok a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megértését segítő, különálló jogi erővel nem rendelkező segédanyagok. A kisokosok nem minősülnek szervezetszabályozó eszköznek és nem tekinthetők a BME belső irányítás egyéb eszközeinek sem.

Bejelentkezés, a hallgatói jogviszony szüneteltetése
Felvétel, átvétel, beiratkozás
Hallgatói jogviszony megszűnése
Megfeleltetési táblázat
Méltányossági kérelem
Tantárgy- és kurzusfelvétel rendje és keretei
Tantárgyak és kurzusok meghirdetése
Tanulmányok lezárása
Vizsgák és szigorlatok rendje
Értelmező rendelkezések

Neptun kérvényekkel kapcsolatos segédanyagok:
001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt
002 Méltányossági kérelem
003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén)
006 Jegyeltérés bejelentése
007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen
008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból
010A Koltségtérítés, önköltségcsökkentés kérelem személyes okokból
010B Határidőn túli költségtérítés, önköltségcsökkentés kérelem személyes okokból
011 Átvételi kérelem
012B Átsorolási kérelem költségtérítéses pénzügyi státuszba
015/1 Jogorvoslati kérelem egyoldalú elbocsátó nyilatkozat (6 elégtelen) ellen
016 Fellebbezés átsorolás (pénzügyi státusz megváltozása) ellen
022 Kedvezményes tanulmányi rend
024A 024B 025 Tantárgyelfogadás
026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem
027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése
028 Leckekönyv másolat kérése
029 Leckekönyv fordítás kérése
031 Utólagospasszív félév kérése
032 Elbocsátás saját kérésre
034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése
036 Jogorvoslati kérelem egyoldalú (passzív félév miatti) elbocsátó határozat ellen
049 Erasmus részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata
050 Részképzésről (kivéve Erasmus) visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata
051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben
052 Vizsgáról távollét igazolása
066-067 A diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás kérése, újbóli kérése
068 Megbízás a hallgató személyes adatainak tárolásához a BME Sportközpont üzemeltetőjének
100A Beiratkozási lap (alapképzés vagy osztatlan képzés)
100M Beiratkozási lap (mesterképzés)
100P Pótbeiratkozási kérelem
102 kérvény félév utólagos aktiválására
110 Felszólalás a 110% felett felvett kreditek miatt kirótt fizetési kötelezettség ellen
888 Adateltérés bejelentése, személyes adat változtatási kérelem (személyes adat, képzettség, nyelvvizsga)
999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések


További tanulmányi kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatsz:

Építőmérnöki Kar
Pásztor Nikolett
E-mail: oktatas@emkhk.hu 
Telefonszám: +36 30/931 9894
Fogadóidő: Hétfő 11:00-13:00
Fogadóóra helyszíne:  1111 Budapest, Kruspér utca 2. HK iroda, A épület földszint

Gépészmérnöki Kar
Tóth Ákos
E-mail: tanulmanyi@ghk.bme.hu
Telefonszám: + 36 20/224 4139
Fogadóidő: Szerda 18:00-19:00
Fogadóóra helyszíne:  1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17. GHK iroda, Kármán Tódor Kollégium nyugati tömb, rácsos kapu GHK iroda

Építészmérnöki Kar
Filep Richárd
E-mail: oktatas@epiteszhk.bme.hu
Telefonszám: +36 20/351 6776
Fogadóidő: Hétfő 10:00-12:00 és Csütörtök 10:00-12:00
Fogadóóra helyszíne:  1111 Bp, Műegyetem rkp. 3. K épület 3. em. 23. HK iroda

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Czene Nikolett
E-mail: oktatas@vegyeszhk.hu
Telefonszám: +36 20/347 3585
Fogadóidő: Péntek: 10:00-12:00
Fogadóóra helyszíne: 1111 Budapest, Stoczek u. 5-7., Martos Kollégium 141. HK iroda

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Leicht Ferenc
E-mail: tanulmanyi@vik.hk
Telefonszám: +36 70/223 5562
Fogadóidő: Kedd 18:00-19:00
Fogadóóra helyszíne: 1117 Budapest, Irinyi József u. 42. 1. em. 104.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar
Svébis József
E-mail: oktatas@kozlekkar.hu
Telefonszám: + 36 30/542 2359
Fogadóidő: Hétfő 19:00-20:00
Fogadóóra helyszíne: 1114 Budapest, Bartók Béla út 17. Fsz. 3-6. Baross Gábor Kollégium, HK iroda

Természettudományi Kar
Grabarits András József
E-mail: ttk_oktatasi_bizottsag@lists.ktk.bme.hu
Telefonszám: + 36 20/431 1267
Fogadóidő: Kedd 19:00-20:00 és Szerda 12:00-13:00
Fogadóóra helyszíne: 1111 Budapest, Irinyi József u. 1-17. Kármán Tódor Kollégium TTK HK Iroda 013-as terem.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Makó Eszter
E-mail: oktatas@gtkhk.hu
Telefonszám: +36 20/586 7965
Fogadóidő: Hétfő: 17:00-18:00 és Szerda: 13:30-14:30
Fogadóóra helyszíne: WJK Dombóvári út 3. HK iroda (A105), Szerda: Q épület Magyar tudósok körútja 2. HK iroda (QAF18)