Tanulmányi ösztöndíj
Főoldal / PÁLYÁZAT / Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt.

A tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázni, egy meghatározott elvrendszer alapján ítélik meg. Az összeg megállapításakor törekednek arra, hogy a homogén hallgatói csoportokon belül a jogosult hallgatók maximum 50%-a részesüljön ösztöndíjban. A tanulmányi ösztöndíj minimumösszege a hallgatói normatíva 5%-a (jelenleg 8 330 Ft).

Az ösztöndíj odaítélésének alapja az ösztöndíjindex a kreditindex vagy a korrigált kreditindex lehet, amelyet a Kari Hallgatói Képviselet határoz meg a dékán véleményének figyelembevételével. A hallgatókat a homogén hallgatói csoportonként az előző aktív tanulmányi eredmény szerint rangsorolják. Az elsőéves mesterszakos hallgatók esetében az ösztöndíj odaítélésének alapja a felvételi pontszámuk, a felvételi vizsgán elért pontok száma, vagy ezek kombinációja lehet. Más felsőoktatási intézményből, szakról, képzési formáról átvett, illetve külföldi részképzésen részt vett hallgató tanulmányi eredményének megállapításáról a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. Elsőéves alapszakos és osztatlan képzéses hallgatók csak a második félévtől kezdődően részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban.Nincs hír a kategóriában