Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok - 2021/22/2 - Információk

2022. jan. 10.

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokkal kapcsolatos információkat.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.


Pályázni a MŰEPER rendszeren keresztül lehetséges, a szükséges igazolásokat szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni. 

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus leadási határidő 
2022. január 18. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő   
2022. január 25. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
Elektronikus leadási határidő 2022. február 8. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Elektronikus hiánypótlási határidő

2022. február 14. 23:59
MŰEPER rendszeren keresztül
Személyes bemutatási időszak 2022. február 2. és február 16. között  
 
Eredmények

Előzetes eredményről való kiértesítés

2022. február 18. 
a MŰEPER rendszeren keresztül
Felszólalás 2022. február 19. - február 22.
a MŰEPER rendszeren keresztül
Végleges eredményről való kiértesítés 2022. február 24. 
a MŰEPER rendszeren keresztül
Jogorvoslat
A végleges eredményt követő 15 napon belül
a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel
 

 

A Rendszeres szociális ösztöndíj eljárásrendje, igazoláslistája és pontrendszere a BME TJSZ 3. számú mellékletében található. 

BME Térítési és Juttatási Szabályzat

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a szoc@bmeehk.hu e-mail címen tudjátok feltenni, vagy a megfelelő kari levelezőlistákon.

A 2021/2022. tanéves Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírások és a kiírás részét képező Adatvédelmi Tájékoztató:

Alaptámogatás pályázati kiírás 2021/22. tanévRendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás 2021/22. tanév
Adatkezelési Tájékoztató

 

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a 2021/22. őszi félévhez képest ösztöndíj leadási folyamatában történt néhány változásra is:

Pontrendszerben történt változások:

  • Az első rászorultsági csoportba tartozó fogyatékos, vagy egészségi állapota alapján rászoruló körülményre 8 pont helyett 10 pont kapható
  • Az egészségügyi kiadásokra kapható pontszám a háztartás egészére kerül megállapításra, nem személyenként szükséges elérni a minimum arányt
  • Az egy főre jutó jövedelemre járó pontszám esetén nem 120.000 Ft, hanem 130.000 Ft elérése után jár mínusz részpont

Igazolásokkal kapcsolatos változások:

  • a felületre feltöltött bankszámla kivonatokon most már kötelező az elbíráláshoz nem szükséges személyes adatok kitakarása, különösképpen a számlaszám, ügyfél azonosító, IBAN-szám.
  • Őstermelés, vállalkozás, vagy egyéb gazdasági érdekeltség esetén az egy éves lakossági bankszámla kivonat feltöltése kötelező, tehát ebben a félévben a 2021. január 1. - december 31. időszakot lefedő

Az elektronikusan feltöltött igazolások megfelelő kitakarása továbbra is nagyon fontos, mert enélkül nem fogadható el az adott igazolás! Az igazolások pontos követelményeit az Igazoláslistában találhatjátok, így ennek figyelmes elolvasását ajánljuk!

Sikeres pályázást kívánunk!

üdvözlettel,

Egyetemi Szociális Bizottság

 Következő hír

2021. szept. 29.
Rendszeres szociális pályázat és Alaptámogatás pályázat - végleges eredmény - 2021/22/1
Kedves Hallgatók!