Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok - 2023/24/1 - Információk

2023. jún. 28.

Kedves Hallgatók!

Kiírásra kerültek a 2023/24. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok. Az elnyerhető támogatásokkal és a pályázás menetével kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbi hírben olvashatjátok.

A Rendszeres szociális ösztöndíjra való jogosultság
Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

 1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
 2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.


Pályázni a MŰEPER rendszeren keresztül lehetséges, a szükséges igazolásokat szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni. Ezután a személyes bemutatási időszak keretein belül, a feltöltött igazolásokat be is kell mutatni a kari bírálóknak.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus leadási határidő
felsőbbévesek számára 
2023. július 17. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő 
felsőbbévesek számára 


Szociális alapú kollégiumi férőhely 
igényléséhez elektronikus leadási határidő
elsőévesek számára


Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő
elsőévesek számára

2023. július 28. 23:59

a MŰEPER rendszeren keresztül


2023. augusztus 7. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
 


2023. augusztus 14. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Elektronikus leadási határidő 2023. augusztus 30. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Elektronikus hiánypótlási határidő

2023. szeptember 11. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
Személyes bemutatási időszak 2023. szeptember 1. és szeptember 12. között 
 
Eredmények

Előzetes eredményről való kiértesítés                         

2023. szeptember 15. 
a MŰEPER rendszeren keresztül
Felszólalás 2023. szeptember 16. - szeptember 19. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
Végleges eredményről való kiértesítés 2023. szeptember 22.
a MŰEPER rendszeren keresztül
Jogorvoslat
A végleges eredményt követő 15 napon belül
a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

A Rendszeres szociális ösztöndíj eljárásrendje, igazoláslistája és pontrendszere a BME TJSZ 3. számú mellékletében található. 

TJSZ 3. számú melléklet
TJSZ Törzsszöveg

A 2023/2024. tanévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásokat és a kiírás részét képező Adatvédelmi Tájékoztatót itt találjátok meg:
Adatkezelési tájékoztató
Alaptámogatás pályázati kiírás
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a 2022/23. tavaszi félévhez képest az ösztöndíj leadási folyamatában történt néhány változásra is:

Pontrendszerben történt változások:

 • Az öneltartó körülményre 5 pont kapható. 
 • Az egy főre jutó jövedelem pontértékének változtatása, melynek részletei a TJSZ-ben olvasható.
 • Az egészségügyi kiadásokra járó pontok az alábbiak szerint alakult:
 • 2 % > 0 pont
  2 - 5 % 2 pont
  5 - 10 % 4 pont
  10 - 15 % 6 pont
  15 - 20 % 8 pont
  20 - 25 % 10 pont
  25 - 30 % 12 pont
  30 % < 14 pont

   

Igazolásokkal kapcsolatos változások:

 • Az eltartó néküli eltartott kategória abban az esetben is érvényesül, amennyiben egyszerre áll fenn a halmozottan hátrányos helyzetű/hátrányos helyzetű ÉS a gyámsága nagykkorúsága miatt szűnt meg körülmények.
 • Az öneltartó körülmény nem állapítható meg, amennyiben a TJSZ 7.§ hm) pont szerinti kiadások meghaladják az ellenőrző egy főre jutó jövedelmet, tehát 50.000 Ft-ot.
 • Az anyakönyvi kivonatokat és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított dokumentumot másolatban szükséges bemutatni.
 • Az "édesanyja neve" adatot ki kell takarni.
 • A házassági anyakönyvi kivanaton fel kell tüntetni a születési időt, a hitelesítő pecsétet és az aláírást.
 • A készpénzben kapott nyugdíj esetében a Nyugdíjfolyósítósági Igazgatóság által kiállított dokumentum mellé kötelező feltölteni egy két tanús igazolást is, hogy mekkora volt a nyugdíj emelésének összege az elmúlt évben.
 • Ellenőrző feltételek a jövedelem számítása során, azaz a közüzemi költségek mértéke feljebb emelkedett 50.000 Ft-ra.

Az elektronikusan feltöltött igazolások megfelelő kitakarása továbbra is nagyon fontos, mert enélkül nem fogadható el az adott igazolás! Az igazolások pontos követelményeit az Igazoláslistában találhatjátok, így ennek figyelmes elolvasását ajánljuk!

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a szoc@bmeehk.hu e-mail címen tudjátok feltenni, vagy a megfelelő kari levelezőlistákon.

Sikeres pályázást kívánunk!

üdvözlettel,

Egyetemi Szociális BizottságKövetkező hír

2023. febr. 15.
Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat - végleges eredmény - 2022/23/2
Kedves Hallgatók!