Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok - 2020/2021

2020. aug. 11.

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos általános tudnivalókat a 2020/2021. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az  ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes Kari Hallgatói Képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő

2020. augusztus 10. 23:59
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő

2020. augusztus 17. 23:59
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2020. augusztus 28. 23:59
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2020. szeptember 12. 23:59
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Személyes bemutatási időszak

2020. szeptember 1. – szeptember 14.

Előzetes eredmény

2020. szeptember 19.
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2020. szeptember 19. - 24. között
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2020. szeptember 25.
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 3. számú melléklete, melyek elérhetők az ESZR honlap Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Az Igazoláslistából készült kivonat röviden összefoglalja, hogy mely dokumentumok beszerzése szükséges, valamint a változások és gyakori hibák féllkövérrel történtő kiemelése segít a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,
Egyetemi Szociális Bizottság

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás - 2020/21
Alaptámogatás pályázati kiírás - 2020/21
Igazoláslista - 2020/21/1 (aktuális félév)
Igazoláslista - 2020/21/2


Külföldi lakcímmel rendelkező hallgatók számára segédlet a forinttól eltérő pénznem értékének átszámolására: 
Középárfolyamok - 2020.01.01-2020.06.30.
(Az Igazoláslista szerint a forinttól eltérő pénznem esetén a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott, a 2020. január 1. és 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó középárfolyam szerinti forintban vett megfelelőjének feltüntetése szükséges a fordításokon, valamint az ESZR-ben.)Következő hír

2020. aug. 10.
Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat leadása kollégiumi férőhely igényléshez
Kedves Hallgatók!