Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok - 2020/2021/2

2021. jan. 22.

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos általános tudnivalókat a 2020/2021. tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

Pályázni a Neptun rendszeren a 917-es kérvény leadásával lehetséges, a szükséges igazolásokat kérvény mellékletként szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni. 

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő

2021. január 27. 23:59
a Neptun rendszeren keresztül

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő

2021. február 1. 23:59
a Neptun rendszeren keresztül

Pályázat elektronikus leadása és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2021. február 11. 23:59
a Neptun rendszeren keresztül

Hiánypótlási határidő

2021. február 15. 23:59
a Neptun rendszeren keresztül

Eredmények:

Előzetes eredményről való kiértesítés

2021. február 17. 23:59
a pályázatban megadott e-mail címen keresztül

Felszólalás

2021. február 18. - 21. között
szoc@bmeehk.hu e-mail címen keresztül

Végleges eredményről való kiértesítés

2021. február 23. 23:59
a pályázatban megadott e-mail címen keresztül

Jogorvoslat

A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 3. számú melléklete, melyek elérhetőek a "Pályázatok" fül TJSZ menüpontjában.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmeteket a fontos változásokra a tavaszi félévben:

  • Jövedelemszámításkor rendszeres jövedelem esetén az utolsó 3 hónap leigazolása szükséges (a 2020. október 1. - 2020. december 31. időszakra vonatkozóan).
  • Jövedelemszámításkor a nem rendszeres jövedelem esetén az utolsó 1 év leigazolása szükséges (a 2020. január 1. - 2020. december 31. időszakra vonatkozóan).
  • A korábbi ESZR által generált űrlapok helyett az ESZB honlap "Pályázatok" fül "Dokumentumok" menüpontjában található űrlapok és nyilatkozatok elektronikus kitöltése, majd aláírása és kérvény mellékletként való feltöltése szükséges (vállalkozói adatlap, őstermelői adatlap, elkülönülten adózó jövedelemről szóló nyilatkozat, közüzemi számla hiányáról szóló nyilatkozat).
  • Születési és halotti anyakönyvi kivonatok esetén minden, az ösztöndíj elbírálásához nem szükséges személyes adatot ki kell takarni.
  • A BME TVSZ 233/A. § (1) bekezdésében meghatározott rendkívüli helyzet ideje alatt a személyes bemutatás megszervezése nem lehetséges, így ez nem képezi előfeltételét a pályázati eredmény közzétételének. Az ESZB viszont fenntartja a jogát annak, hogy a rendkívüli helyzet megszűnésével megszervezze a személyes bemutatást, melynek következtében visszamenőlegesen is megváltozhatnak a pályázati eredmények.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát!
Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel,
Egyetemi Szociális Bizottság

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás - 2020/2021
Alaptámogatás pályázati kiírás - 2020/2021
Igazoláslista - 2020/2021/2
Adatkezelési tájékoztató

Hír közzététele: 2021. január 22.Következő hír

2021. jan. 18.
Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat - 2020/2021/2 - Előzetes tájékoztató
Kedves Hallgatók!