Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok - 2022/23/1 - Információk

2022. júl. 06.

Kedves Hallgatók!

Kiírásra kerültek a 2022/23. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok. Az elnyerhető támogatásokkal és a pályázás menetével kapcsolatos legfontosabb információkat az alábbi hírben olvashatjátok.

A Rendszeres szociális ösztöndíjra való jogosultság
Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.


Pályázni a MŰEPER rendszeren keresztül lehetséges, a szükséges igazolásokat szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni. 

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus leadási határidő
felsőbbévesek számára 
2022. július 12. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő 
felsőbbévesek számára 


Szociális alapú kollégiumi férőhely 
igényléséhez elektronikus leadási határidő
elsőévesek számára


Szociális alapú kollégiumi férőhely
igényléséhez elektronikus hiánypótlási határidő
elsőévesek számára

2022. július 19. 23:59

a MŰEPER rendszeren keresztül


2022. augusztus 7. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
 


2022. augusztus 15. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Elektronikus leadási határidő 2022. szeptember 2. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül

Elektronikus hiánypótlási határidő

2022. szeptember 12. 23:59
MŰEPER rendszeren keresztül
Személyes bemutatási időszak 2022. augusztus 31. és szeptember 13. között 
 
Eredmények

Előzetes eredményről való kiértesítés                         

2022. szeptember 16. 
a MŰEPER rendszeren keresztül
Felszólalás 2022. szeptember 17. - szeptember 20. 23:59
a MŰEPER rendszeren keresztül
Végleges eredményről való kiértesítés 2022. szeptember 22.
a MŰEPER rendszeren keresztül
Jogorvoslat
A végleges eredményt követő 15 napon belül
a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

A Rendszeres szociális ösztöndíj eljárásrendje, igazoláslistája és pontrendszere a BME TJSZ 3. számú mellékletében található. 

TJSZ Törzsszöveg
TJSZ 3. sz. melléklet
 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásokat és a kiírás részét képező Adatvédelmi Tájékoztatót itt találjátok meg:

Alaptámogatás pályázati kiírás 2022/2023. tanév
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati kiírás 2022/2023. tanév
Adatkezelési Tájékoztató
 

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a 2021/22. tavaszi félévhez képest az ösztöndíj leadási folyamatában történt néhány változásra is:

Pontrendszerben történt változások:

  • Amennyiben a tartózkodási hely elutasított kollégiumi férőhely miatt az állandó lakcímtől eltérő cím, akkor is kapható pont, ha nem a vizsgált időszak teljes ideje alatt állt fenn a körülmény (tehát pl. albérletből az időszak közben várólistáról bekerültetek kollégiumba). Ilyen esetben 5 pont jár a tartózkodási helyre (a kollégiumi férőhelyre 3 pont jár, amennyiben valaki az egész időszak alatt elutasított férőhely miatt tartózkodott más címen, akkor pedig 7 pont)

Igazolásokkal kapcsolatos változások:

  • A háztartás felépítésére vonatkozó új kategória a "Házastársával élő, eltartó(i)tól külön élő 25 év alatti pályázó". Ez azt jelenti, hogy amennyiben még 25 év alattiak vagytok, és a szintén 25 év alatti, tanuló eltartott házastársatokkal éltek egy háztartásban, már ilyen módon is van lehetőség a pályázásra.

Az elektronikusan feltöltött igazolások megfelelő kitakarása továbbra is nagyon fontos, mert enélkül nem fogadható el az adott igazolás! Az igazolások pontos követelményeit az Igazoláslistában találhatjátok, így ennek figyelmes elolvasását ajánljuk!

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a szoc@bmeehk.hu e-mail címen tudjátok feltenni, vagy a megfelelő kari levelezőlistákon.

Sikeres pályázást kívánunk!

üdvözlettel,

Egyetemi Szociális BizottságKövetkező hír

2022. máj. 15.
Rendkívüli szociális ösztöndíj ukrajnai hallgatóknak//Financial support for ukrainian students
English below!