Hírek

EHK állásfoglalás a GTK-s helyzetről

2016. nov. 11.

Andor György oktatót, tanszékvezetőt és dékánt 2016. november 9-én Józsa János, a BME rektora azonnali hatállyal elbocsátotta az egyetemről, közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette.

Az Egyetem akadémiai vezetése úgy hozta meg ezt a döntést, hogy arról az Egyetemi Hallgatói Képviseletet nem tájékoztatta, véleményét nem kérte ki. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet semmiképp nem tud egyetérteni a problémák ilyen módon történő kezelésével. Véleményünk szerint egy kar ennél méltóságteljesebb bánásmódot érdemel.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet korábban kiadott állásfoglalásában jelezte, hogy bízik a helyzet felülemelkedett, tárgyilagos, mindkét fél számára egyenlő feltételeket biztosító egyeztetésben és megoldáskeresésben. Rektor úr lépése ellentétes ezzel a kérésünkkel, az általa és általunk is elsőrendűnek nevezett egyetemi integritás megtartását cselekedetével rendkívül veszélyezteti. Tette mindezt úgy, hogy három héttel a „GTK helyzete” anyag napvilágra kerülése után, és két héttel az Egyetemi Nyílt Nap előtt nem történt érdemi lépés a problémák kezelésének ügyében.

Jeleztük, hogy már a felfüggesztés is aggodalommal tölti el a hallgatóságot, és hogy magyarázatot igényel a rektori döntés. Az indoklás nem volt kielégítő, az aggodalom átalakult félelemmé. 

Kedves GTK-s Hallgatótársaink! Az Egyetemi Hallgatói Képviselet ezúton biztosít Titeket támogatásáról.

Kedves Hallgatótársaink, az Egyetem minden karáról! Kérünk Titeket, hogy BME-s polgárokként mutassunk egységet, és mindenki – lehetőségéhez mérten – támogassa GTK-s hallgatótársait.

Felszólítjuk Rektor urat, hogy megbízatásának megfelelően az összegyetemi érdekeket tartsa szem előtt, és az elődeihez méltóan őrizze meg az Egyetem hírnevét.