Hírek

AZ OKTATÁST ÉRINTŐ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSI RENDEK

2020. máj. 26.

Kedves Hallgatók!

Az az legfrissebb oktatást intézkedésekről az alábbi linken tudtok tájékozódni. Minden további esetben keressétek bizalommal a Kari Hallgató Képviseleteket.

Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet.

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbi oktatást érintő változások lépnek életbe[1]:

 • A jelenlegi félév passziválása nem számít bele a passzív félévek maximális számába.
 • Egyetemi szakra való felvételizéskor a részlegesen teljesített nyelvvizsga (szóbeli, vagy írásbeli) is teljes értékűnek számít a többletpontok számításakor BSc felvételi esetében.
 • A záróvizsgák külsős tag bevonása nélkül is megszervezhetők.
 • Idén a diplomákat nyelvvizsga nélkül is át lehet venni, ez a korábban végzett hallgatókra is érvényes.
 • A tanév végén nem kerül sor tanulmányi eredmény (Nftv. 48. § (2) bekezdés szerinti) alapján történő átsorolásra.

A Koordinációs Bizottság döntésé alapján több, az oktatás rendjét befolyásoló, rendkívüli eljárási rend lépett érvénybe.

Ezek közül a lefontosabbak:

 • Annak ellenére, hogy a félév a Koordinációs Bizottság intézkedése alapján augusztus 31-ig meghosszabbításra került, az Egyetem törekszik a félév eredeti tervek szerinti befejezésére.
 • Ha a tantárgy jellege, célja, illetve tanulási eredményei lehetővé teszik, összegző teljesítményértékelés (pl. zárthelyi dolgozat) helyett részteljesítmény értékelés (házi feladat) alkalmazható. A módosításról a hallgatókat előzetesen értesíteni kell, a részteljesítmény értékelés benyújtására legalább tizenöt napos határidőt kell megállapítani.
 • A sikertelen, vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatóak.
 • A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:
  • vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
  • a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
  • kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
  • külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.
 • A felvételi elbeszélgetések, felvételi vizsgák, záróvizsgák lebonyolításának rendjéről később ad tájékoztatást a Koordinációs Bizottság.
 • A 2020. március 11-i, vagy azon túli befizetési határidővel rendelkező díjtételek esetében a TJSZ. 2. melléklet 1. § (2) bekezdésében megjelölt késedelmi különeljárási díjat az Egyetem nem érvényesíti, amennyiben a hallgató a lejárt tartozását legkésőbb 2020. április 15-ig teljesíti. 2020. április 15-ét követően a késedelmi különeljárási díjak a szokásos rend szerint kerülnek kivetésre.
 • A Testnevelés díjak időarányos lesznek elszámolva. Abban az esetben, ha a hallgató befizette már a teljes díjat, abban az esetben számára vissza lesz utalva a többletköltség.
 • A szolgáltatási díjak esetében a szolgáltatást nyújtó (átfogó) szervezeti egységnek törekednie kell arra, hogy amennyiben a hallgató az adott szolgáltatást a veszélyhelyzetet megelőzően megrendelte, de azt a veszélyhelyzet miatt nem, vagy csak részben tudta igénybe venni, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően a hallgató külön díjfizetési kötelezettség nélkül tudja azt igénybe venni. A szolgáltatási díjat vissza kell fizetni azon hallgatóknak, akik a jogviszonyuk megszűnése okán később nem tudják pótlólag igénybe venni az adott szolgáltatást.
 • A TJSZ. 10. § szerinti önköltségi díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak azzal a megkötéssel, hogy a TJSZ. 10. § (6) bekezdésben megjelölt befizetési határidő módosítására vagy részletfizetésre, illetve a (9) bekezdésben megjelölt utólagos félév passziválására irányuló kérvényeket a veszélyhelyzet miatt fennálló különös körülmények miatt a 2020. tavaszi félévben a félév végéig van lehetősége leadniuk a hallgatóknak.

Egyéb rendelkezések:

 • Az oktatóknak kötelező biztosítani a betekintést a leosztályozott teljesítményértékelésbe.
 • A félév végéig, bármelyik hallgató kérhet utólagos passzív félévet, a jelenlegi helyzetre hivatkozva.
 • További fontos tudnivalók az alábbi linken elérhetők.