Hírek

Mészáros Lázár és Önkéntes Tartalékos ösztöndíjak

2022. máj. 17.

A Mészáros Lázár Ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatói jogviszonyban álló 18. életévüket betöltött fiatal felnőttek, akik hiányszakmák figyelembevételével, a szakmai felelősök által megállapított képzési igényeknek megfelelő, hazai iskolarendszerű szakmai oktatásban tanulmányokat folytatnak. Az ösztöndíjban részesülők vállalják, hogy a képzésük befejezését követően az MH-val szerződéses katonai szolgálati viszonyt létesítenek, és azt az ösztöndíj folyósításával megegyező időtartamig fenntartják. Mértéke a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók esetében 200.000 forint/hó/fő.

 

Az Önkéntes Tartalékos Ösztöndíjra azok a Magyar Honvédség állományába tartozó műveleti és területvédelmi tartalékos katonák pályázhatnak, akik nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben tanulmányokat folytató hallgatók. Az ösztöndíjra az a tanuló is pályázhat, aki még nem a tartalékos állomány része, de legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötéséig tartalékos jogviszonyba lép.

Az ösztöndíjszerződés megkötésével az arra jogosult vállalja a meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését, és legalább a támogatott tanulmányokkal megegyező ideig fenntartja a jogviszonyát – akkor is, ha a képesítést végül nem szerzi meg. Az önkéntes műveleti tartalékosoknak az alapkiképzés teljesítését, az önkéntes területvédelmi tartalékosoknak pedig az alapfelkészítés elvégzését kell vállalnia egy éven belül, valamint beosztásra történő felkészítéshez az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának teljesítését.

Az Önkéntes Tartalékos ösztöndíj mértéke 60.000 forint/hó/fő.

 

A pályázatok beérkezési határideje mindkét ösztöndíj esetében 2022. június 1-je.

Az ösztöndíjakról további információ, valamint a jelentkezési adatlap az alábbi oldalon található:

További információk