Hírek

Tanulmányi elbocsátás szabályainak változása

2023. jan. 03.

Kedves Hallgatók!

Az Egyetem vezetőségével egyeztetve az alábbi tájékoztatást adjuk az Egyetemről tanulmányi okokból történő elbocsátás szabályainak változásáról.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2022. december 20-i módosításainak értelmében megváltoznak a hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó egyes szabályok. Az Egyetemen a törvénymódosítást megelőzően a TVSZ 64.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a hallgatói jogviszony megszűnik, amennyiben a hallgató adott képzésén az ugyanazon tantárgyból tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot.

2022. december 20-án hatályba lépett módosítások eredményeképpen az Nftv-ben törlésre került a korábbi 59.§ (4) bekezdés, amely előírta a hallgatói jogviszony kötelező megszüntetését, ha a sikertelen vizsgák (szigorlatok) képzésen összesített száma elérte a hatot.

Az Nftv. 2022. december 20-tól hatályos rendelkezései értelmében tehát az intézmény nem bocsátja el a hallgatót ugyanazon tantárgyból tett hat sikertelen vizsga (szigorlat) elérése után sem.

A törvénymódosításnak megfelelően az Egyetem dolgozik a TVSZ és más belső szabályzatok módosításán, hogy azok összhangban legyenek a mindenkori jogszabállyal.

További felmerülő kérdésekkel kérjük forduljatok a Kari Hallgatói Képviselethez!

Üdvözlettel:
Egyetemi Hallgatói Képviselet