Hírek

Rendszeres szociális ösztöndíj 2022/23/2 félévében Mesterképzésre felvételt nyert hallgatók számára

2023. febr. 12.

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokkal kapcsolatos információkat.

A pályázaton részt vehet az Egyetem azon hallgatója, aki Mesterképzésre 2022/23 tavaszi félévében nyert felvételt és nem adta le a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokat a 2022/23 tavaszi félévében, aktív jogviszonnyal rendelkezik és teljes idejű képzésben vesz részt, valamint 

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján az Nftv. 47. § (3) bekezdésében meghatározott támogatási időt nem lépte túl.

A képzéseinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.


Pályázni a MŰEPER rendszeren keresztül lehetséges, a szükséges igazolásokat szükséges hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni.

Pályázat leadási határideje

2023. március 2. 23:59
a https://mueper.bme.hu/ honlapon

Elektronikus hiánypótlás határideje

2023. március 8. 23:59
a https://mueper.bme.hu/ honlapon

Személyes bemutatási időszak

2023. február 28. – 2022. március 9.

 

Eredmények

Előzetes eredmény közzététele

2023. március 10.
a https://mueper.bme.hu/ honlapon

Felszólalás határideje

 2023. március 14. 23:59
a https://mueper.bme.hu/ honlapon

Végleges eredmény közzététele

2023. március 15.
a https://mueper.bme.hu/ honlapon

Jogorvoslat

 A végleges eredményt követő 15 napon belül
a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

A Rendszeres szociális ösztöndíj eljárásrendje, igazoláslistája és pontrendszere a BME TJSZ 3. számú mellékletében található.

LINKEK

A 2022/2023. tanévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázati kiírásokat és a kiírás részét képező Adatvédelmi Tájékoztatót itt találjátok meg:

LINKEK

Az elektronikusan feltöltött igazolások megfelelő kitakarása továbbra is nagyon fontos, mert enélkül nem fogadható el az adott igazolás! Az igazolások pontos követelményeit az Igazoláslistában találhatjátok, így ennek figyelmes elolvasását ajánljuk!

Sikeres pályázást kívánunk!

üdvözlettel,

Egyetemi Szociális Bizottság