Hírek

Budapest Ösztöndíj Program 2023/24.

2023. máj. 15.

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2023/24. tanévre szóló Budapest Ösztöndíj Program.

Pályázati kiírás

Jelentkezési határidő: 2023. június 10.

A kutatási témák, a pályázati adatlap, a leadansó nyilatkozatok, az eljárási rend, az adatkezelési
tájékoztató, valamint a további részletek megtalálhatók a https://einfoszab.budapest.hu/list/palyazat-osztondij-view oldalon.

A Programban azon nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik:
a) valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói
jogviszonyban állnak;
b) a jelentkezést megelőző két lezárt, ennek hiányában egy lezárt tanulmányi félévben átlagosan
legalább 4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek;
c) vállalják, hetente legalább 20 órában a rájuk bízott, a fogadó szervezetek tevékenysége szempontjából releváns kutatási feladatokat ellátják;
d) angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával
rendelkeznek.