Hírek

Szenátusi előterjesztés az egyetemi működési modell felülvizsgálata kapcsán

2023. máj. 22.

2023. május 22.

Kedves Hallgatók!

A BME Szenátusa 2023. május 22-i ülésén egyhangúlag, 26-0-0 arányban elfogadta “Felhatalmazás kontrollált intézményi működésimodell-fejlesztés előkészítésére” előterjesztést.

A Szenátus ülésén Radácsi Kristóf, az EHK elnöke kiemelte, hogy az Egyetemi Hallgatói Képviselet azon feltétel mellett támogatja az előterjesztést, hogy az előterjesztésben foglalt folyamatokban a hallgatói részvételiséget az Egyetem biztosítja.

 

2023. május 18.

Kedves Hallgatók!

A legutóbbi tájékoztatásunk óta a témával kapcsolatos előrelépés, amelyről érdemben be tudtunk volna számolni, ezidáig nem történt. Az egy évvel ezelőtt elfogadott Szenátus határozat óta az Egyetem falain belül és kívül is számos változás végbement, ezek miatt újabb előterjesztés kerül a Szenátus elé a témát illetően. Az előterjesztés pontjairól alább adunk tájékoztatást.

A BME Szenátusa 2023. május 22-én napirendi pontjai között tárgyalja a “Felhatalmazás kontrollált intézményi működésimodell-fejlesztés előkészítésére” előterjesztést, amely elfogadása esetén a Szenátus mint az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve:

  1. egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, ezért felhatalmazza Dr. Czigány Tibor rektort és Verseghi-Nagy Miklós kancellárt, hogy a Fenntartóval együttesen tárgyalásokat folytassanak a jövőbeli fenntartható működési modell lehetőségeiről, pénzügyi kereteiről, személyi feltételeiről;
  2. felhívja Dr. Czigány Tibor rektort és Verseghi-Nagy Miklós kancellárt, hogy a tárgyalásokról, azok előrehaladásáról rendszeresen tájékoztassák a Szenátust, és a Fenntartóval történő megállapodást megelőzően azt terjesszék a Szenátuson keresztül az egyetemi polgárság elé lehetőség szerint 2023. szeptember 30-ig.
  3. hatályon kívül helyezi a 2022. május 30-i, X./1/2021-2022. számú határozatát.

A szenátusi előterjesztés tehát továbbra sem a BME modellváltásáról szól, hanem egy fenntartható pénzügyi és működési modell kialakításának lehetőségéről.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet a szenátusi előterjesztést a korábban meghatározott hallgatói részvételiség biztosítása mellett támogatja.

 

2022. május 30.

Kedves Hallgatók!

A BME Szenátusa ma egyhangúlag, 27-0-0 arányban elfogadta “A Szenátus elnöke részére adott felhatalmazás a kontrollált intézményi működésimodell-fejlesztés előkészítésére” előterjesztést.
A Szenátus ülésén Szili Ákos, az EHK elnöke hangsúlyozta, az Egyetemi Hallgatói Képviselet azon feltétel mellett támogatja az előterjesztést, hogy az előkészítő bizottság munkájában hallgatói képviselők is részt vesznek.

Minden további információról folyamatosan tájékoztatni fogunk Benneteket!

 

2022. május 25.

Kedves Hallgatók!

A BME Szenátusa 2022. május 30-án napirendi pontjai között tárgyalja “A Szenátus elnöke részére adott felhatalmazás a kontrollált intézményi működésimodell-fejlesztés előkészítésére” előterjesztést, amely elfogadása esetén a Szenátus mint az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve 

  1. egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, és támogatja a Rektor azon kezdeményezését, hogy az Egyetem átfogóan vizsgálja meg a jövőbeli fenntartható működésimodell-kialakításának lehetőségét;
  2. felhatalmazza a Szenátus elnökét, hogy a tárgyban informálódjon, és a Kormány illetékeseivel előkészítő tárgyalásokat folytasson a jövőbeli fenntartható működési modell lehetőségeiről,kereteiről, feltételeiről;
  3. megbízza a Szenátus elnökét, hogy a tárgyalások alapján a Vezetői Értekezletet bevonva, munkabizottságokat létrehozva dolgozzon ki javaslatot a BME finanszírozási, szervezeti, működési és intézményirányítási modelljének megváltoztatására;
  4. felhívja a Szenátus elnökét, hogy a tárgyalásokról, azok előrehaladásáról rendszeresen tájékoztassa a Szenátust;
  5. felhívja a Szenátus elnökét, hogy az egyetemi működésimodell-fejlesztésére vonatkozó javaslatot a Fenntartóval, illetve a Kormánnyal történő megállapodását megelőzően terjessze a Szenátuson keresztül az egyetemi polgárság elé.

A szenátusi előterjesztés tehát nem a BME modellváltásáról szól, hanem egy esetleges modellváltás körülményeinek megismeréséről, előzetes információszerzésről.

Az Egyetemi Hallgatói Képviselet a szenátusi előterjesztést annak fényében fogadja el, hogy a fenntartóváltás körülményeit vizsgáló munkacsoportnak hallgató tagja is lesz, amelyre előzetesen ígéretet kaptunk.

Az előterjesztés kapcsán Dr. Czigány Tibor, az Egyetem rektora minden karon fórumot kezdeményezett, amelyen tájékoztatja az egyetem polgárait az előterjesztés céljáról és tartalmáról. Rektor Úr az EHK-hoz is ellátogatott, ahol ismertette az előterjesztést, illetve kitért a hallgatókat érintő körülményekre is.

A Képviselet folyamatosan nyomon követi és tájékozódik a felsőoktatási modellváltások hallgatókat érintő változásokról formális és informális úton egyaránt.

A Szenátus döntésének eredményéről, és az azt követő fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogunk Benneteket!